Webbdesign
Identitetsdesign
Logotyp

Experter på rullformning

Procons är ett företag specialiserat på rullprofilering som underleverantör åt industrin. Aktuella marknadssegment är i huvudsak gruvindustrin, bygg och interiör, cykelindustrin och växthusteknik. 

Företaget var i behov av en ny webbsida som bättre speglade deras verksamhet. Procons har inom kort tid investerat i nya produktionslinjer och dessa var viktigt att framhäva i uppdateringen av webbsidan.

Under processen förnyades även logotypen. Företaget behövde en stabilare logotyp som skulle stärka företagets nya visuella profil. P-symbolen symboliserar verksamheten med sitt formspråk. 

Den uppdaterade webbsidan skulle främja affärsverksamheten både visuellt och informativt. Nu signalerar Procons identitet att de är ett av de ledande företagen inom rullprofilering.

Projektet gjordes i samarbete med Crea Marketing som stod för kodningen av webbsidan,  samt Herea för innehållsproduktion.