Grafisk profil
Logotyp
Marknadsföringsmaterial

De ungas teater

Unga Scenkompaniet värnar om de ungas röst i samhället och gör teaterföreställningar ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Föreställningarna baseras alltid på en gedigen efterforskning och verkliga möten med målgruppen.

Nodd Agency fick det roliga uppdraget att utveckla Unga Scenkompaniets nya grafiska profil. Identiteten skulle kännas ungdomlig men inte barnslig och den skulle utstråla stabilitet och kreativitet.

Typsnitt, färgval samt grafiska element ger nu identiteten en seriös och vuxen framtoning, utan att tappa lekfullheten. Logotypen USK blev ett starkt element i den nya identiteten.

Den grafiska profilen applicerades på affischer och olika marknadsföringsmaterial.