Grafisk profil
Logotyp

Automatiserad provtagning

Prometec är en pionjär inom automatisk sampling, dvs. automatiserad provtagning för kvalitetskontroll. Prometec har som vision att lösa bristningar i kvalitetskontroll av t.ex. kraftverk som använder biomassa som bränsle. Bristningar i kvalitet kan orsaka flera procents kast i betalda bränslepriser. Den första Q-roboten installerades vid Kuopio Energis kraftverk i Haapaniemi 2016. Q-robotens revolutionerade provtagningsmetod har också installerats i Stockholm, Sverige vid ett av världens största kraftverk. 

Prometec var i behov av en identitetsförnyelse. Den tidigare identiteten hade inte en tydlig samsyn på vem de är och vad de står för. Företaget behövde en identitet som bättre förmedlar deras verksamhet och grad av kompetens.

Profilfärgerna utvecklades till signalfärger med inspiration från anvisningsmärken. Den grafiska profilen skulle signalera digitalisering, automation, utveckling samt hög teknologi. Logotypen fick en symbol som andas dessa ledord. Utöver den grafiska profilen designades en logotyp för Q-roboten som är Prometecs kärna.