Graafinen ilme
Logo

Automatisoitu näytteidenotto

Prometec on edelläkävijä automatisoidun näytteidenotossa laaduntarkkailua varten. Prometecin visiona on ratkaista puutteita laaduntarkkailussa esimerkiksi voimalaitoksissa, joissa käytetään biomassaa polttoaineena. Laadulliset puutteet voivat aiheuttaa useiden prosenttien heittoa maksetuissa polttoainekuluissa. Ensimmäinen Q-robotti asennettiin Kuopion Energian voimalaitoksessa Haapaniemessä 2016. Q-robotin mullistava näytteenottometodi on myös asennettu Tukholmaan Ruotsissa yhteen maailman isoimmista voimalaitoksista. 

Prometec oli ilmeuudistuksen tarpeessa. Aiemmassa ilmeessä ei ollut selkää yhteisnäkemystä siitä, keitä he ovat ja mitä he edustavat. Yritys tarvitsi ilmeen, joka paremmin välittää heidän toimintaansa ja taitotasoansa.

Profiilivärit kehitettiin signaalivärein, ohjemerkkien innoittamana. Graafisen ilmeen tulisi viestiä digitalisointia, automaatiota, kehitystä sekä huipputeknologiaa.

Logotyyppi sai symbolin, josta nämä avainsanat käyvät ilmi. Graafisen ilmeen lisäksi Prometecin ytimelle, eli Q-robotille, suunniteltiin logotyyppi.