Verkkosivun suunnittelu
Logo
Graafinen ilme

Turvallisuus kannattaa

RTF Services tarjoaa paloturvallisuuden palveluita. 30 vuoden kokemuksella alalla yritys on hankkinut perusteellisen tietouden paloturvallisuudesta. Yritys tarjoaa palveluitaan mm. teollisuudelle, varustamoille, kunnille ja kuluttajille. 

Yrityksellä oli tarpeita saada enemmän päivitetyt verkkosivut. Prosessin aikana myös logotyyppi koki uudistuksen. Logotyypin päivittämisellä pyrittiin siihen, että katsoja nopeasti ymmärtää, minkä alan yritys on kyseessä. Asiakkaan toiveena oli, että tuli näkyisi symbolissa puhuttelevalla tavalla. Logotyypin tulisi myös tarjota ”sitä pientä ylimääräistä”, joka korostaisi yhtiötä visuaalisesti. 

Projektin tavoitteena oli nostaa yrityksen visuaalista ilmettä ja statusta. Luottamuksen muodostaminen on kaiken a ja o, yrityksen toimiessa paloturvallisuuden parissa. Logotyypin päivityksellä ja verkkosivujen kautta yritys erottuu nyt luotettavana ja vankkana yrityksenä, jolla on korkea tietotaito omalta alaltaan.

Projekti suoritettiin yhteistyössä Crea Marketingin kanssa, joka hoiti kotisivujen teknisen toteuttamisen ja lisäksi Herea hoiti sisältötuotannon.